I samarbejde med andre slægtsforskere og historisk interesserede studerende på Københavns Universitet tilbyder Forlaget Grifo at foretage opslag på:

 • Rigsarkivet i København.
 • Københavns Stadsarkiv.
 • Stadsarkivet på Frederiksberg.
 • Det Kongelige Bibliotek.
 • Kort- og Matrikelstyrelsen i København.
 • CPR-Registret (se nedenfor).

CPR-registret (vedrører personer, som har boet i Danmark efter 1968):
Kender du en persons for- og efternavn (evt. tidligere) samt fødselsdato, personnummer eller tidligere adresse, får du bl.a. oplysninger om personens nuværende navn, stilling og adresse samt datoen for tilflytning til den nuværende adresse. Du får desuden oplysning om dato og sted for evt. dødsfald. Et opslag i CPR-Registret koster 62 kr. + 13 kr. i ekspeditionsgebyr.

Bestilling af opslag:
Bestilling af opslag sker ved anvendelse af Forlaget Grifo's online Opslagsservice Blanket. På samme side kan man også downloade en fuldmagts-skabelon, der kan benyttes til at give Forlaget Grifo ret til på dine vegne at få adgang til de relevante oplysninger.

For at kunne bruge ordningen skal du indbetale 500 kr. som startgebyr på reg.nr. 7853, konto nr. 0001122352 (Jyske Bank).

Efterhånden som du bruger ordningen vil det indbetalte beløb blive reduceret efter følgende priser, som alle er inklusive moms:

 • Et opslag eller fremfinding af sag 125 kr.
 • Et opslag i Cpr-Registret 75 kr.
 • Scanning pr. side 5 kr. (billederne vil blive leveret som jpg-filer over nettet).
 • Affotografering pr. side 20 kr. (billederne vil blive leveret som jpg-filer over nettet).

Når beløbet på de 500 kr. er opbrugt, kan du foretage indbetaling af valgfrit beløb på samme konto. Der fremsendes faktura for hver bestilling sammen med det bestilte materiale med angivelse af udgifterne samt indestående på kontoen.

Så længe der er tilstrækkelig penge på kontoen vil opslag blive foretaget. Ønsker du at udtræde af ordningen vil evt. resterende beløb blive overført til den bankkonto, som du oplyser til Forlaget Grifo.

Dispensation:
Hvis de ønskede oplysninger kræver dispensation, f.eks. på grund af tilgængeligheds-frister, så skal du starte med at søge om dispensation.

Hvis du har indhentet dispensation, bliver du nødt til at sende os en kopi af dispensationen samt en fuldmagt, så vi på dine vegne kan få adgang til de relevante oplysninger.

Bemærk:

 • at opslag f.eks. vedrørende dåb og vielse om den samme person tæller som to opslag med mindre oplysningerne kan findes i den samme kirkebog,
 • at opslag vedrørende to personer tæller som to opslag med mindre begivenheden knytter sig til de samme personer (vielse, skilsmisse, retssag),
 • at et forgæves opslag ud fra de foreliggende oplysninger tæller som et opslag,
 • at opslaget vil blive gennemført så hurtigt som muligt og normalt senest 14 dage efter bestillingen,
 • at man på et hvilket som helst tidspunkt kan udtræde af ordningen og få overført et evt. resterende beløb til sin bankkonto.