Slægtsforskning i Danmark. E-bog med interaktiv læring om slægtsforskning i Danmark ved brug af internettet.

Har du en iPad, og er du interesseret i slægtsforskning, så er Jørgen Greens nye e-Bog om »Slægtsforskning i Danmark« noget for dig.

Ved hjælp af en række interaktive, praktiske eksempler på skærmen og direkte links til de relevante hjemmesider gennemgår bogen, de mest anvendte arkivalier for slægtsforskere.

Bogen er opdelt i en række kapitler startende med en generel beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med slægtsforskning, hvad man kan finde på nettet og hvad man selv må lægge ud på nettet.

Herefter kommer den praktiske beskrivelse med interaktive eksempler på, hvor man kan finde oplysninger om sin slægt, og om hvordan finder de relevante arkivalier på nettet og bestiller dem.

Bogen, som er på 251 sider i farver, er udviklet i Apples nye program iBook Arthur. Bogen, som er sat til salg i 13 lande (bl.a. i Sverige, Norge, Frankrig og USA) koster i Danmark 98 kr. inkl. moms.

Bogen skal læses på en iPad, hvor man forinden har installeret Apples program iBook.

Programmet, som er gratis, kan hentes på:

http://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8&ls=1&v0=www-its-ipad-builtinapps-ibooks-us

For at kunne købe bogen skal man have en konto på iTunes. Via sin iPad eller sin computer med tilsluttet iPad hentes bogen ned fra iTunes under feltet »Books«. I søgefeltet skrives »Slægtsforskning i Danmark«, hvorefter man kommer frem til en beskrivelse af bogen, hvor man også kan se eksempler på nogle af bogens sider og hente nogle kapitler ned fra bogen, før man beslutter sig for at købe den.