18 nyansættelser på Landsarkivet i Viborg skal sikre registrering af kulturarv

Pressemeddelelse fra Statens Arkiver

De mange nye medarbejdere skal sørge for, at landsarkivets arkivalier bliver registreret i Statens Arkivers database Daisy, som er tilgængelig på www.sa.dk. Oplysningerne om det unikke arkivmateriale bliver dermed tilgængelige for alle- uanset hvor man opholder sig fysisk.

Samtidig med registreringen bliver arkivalierne også stregkodede. Stregkodningen vil betyde en væsentlig lettelse ved flytningen af arkivalier til det nye magasin, som landsarkivet forventer står klar i foråret 2014. Til den tid skal omkring 40 hyldekilometer arkivalier flyttes, og de unikke stregkoder sikrer, at ikke en eneste arkivæske bliver væk under flytningen.

Projektleder Rolf Engel udtaler: "Jeg er utrolig glad for, at vi nu får mulighed for at færdiggøre registreringen af arkivalierne her i Viborg. Landsarkivet dækker geografisk et område fra Skagen i nord til Kongeåen i syd, så det bliver en meget stor lettelse for mange af vores brugere, når de får adgang til at se, hvilke arkivalier vi har, fra pc'en hjemme i stuen."

En lang række arkivalier er allerede registreret i Daisy. I dag kan man i Daisy finde oplysninger om alle arkivalier fra Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland og om en række arkivalier fra Erhvervsarkivet, Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Sønderjylland og Landsarkivet for Nørrejylland.
Yderligere information.

Projektleder Rolf Engel, re@sa.dk eller telefon 87 27 02 56.