Den Danske Flygtningeadministration i Sverige

På Rigsarkivet i København opbevares arkivalierne efter Den Danske Flygtningeadministration i Sverige. Flygtninge, der blev registreret af Flygtningeadministration og evt. modtog hjælp herfra, er opført i flygtningeadministrationens centralregister med angivelse af adresse i Sverige. Der kan desuden være oplysning om, hvornår vedkommende er ankommet til Sverige m.v. Derudover findes et andet navnekartotek over de, der som flygtninge modtog hjælp i Sverige.

Disse navnekartoteker er ikke umiddelbart tilgængelige før oplysningerne er 75 år gamle, men man kan søge om dispensation fra disse regler, og vedrører oplysningerne en selv, vil denne adgang umiddelbart kunne gives. Man kan også lade en slægtning eller bekendt søge om adgang på ens egne vegne. I sådanne tilfælde vil der også umiddelbart kunne gives dispensation, hvis vedkommende kan fremvise en skriftlig fuldmagt fra den, hvem oplysningerne vedrører.

I begge tilfælde skal ansøgeren udfylde en særlig blanket, og der skal forevises dokumentation. Møder man frem på Rigsarkivets læsesal, vil man kunne få blanketten udleveret, udfylde den og i løbet af kort tid modtage kopi af kartotekskortet, der vedrører en selv, såfremt det findes i kartoteket. Kopien vil blive forsynet med Rigsarkivets stempel for at bevidne kopiens ægthed. Det samme er tilfældet, hvis man møder frem på en andens vegne og kan fremvise en skriftlig fuldmagt fra denne person. I begge tilfælde skal man medbringe legitimation.

Har man ikke mulighed for selv at møde frem på læsesalen, kan man henvende sig skriftligt til Rigsarkivet pr. post eller e-mail mailbox. Ved e-post skriv venligst i titelfeltet "Oplysninger fra Den Danske Flygtningeadministration i Sveriges arkiv". Vi vil så sende en ansøgningsblanket, som skal indsendes i udfyldt og underskrevet stand vedlagt legitimation og eventuel fuldmagt. Herefter vil Rigsarkivet eftersøge, fremfinde og kopiere kartotekskortene mod betaling. Prisen er 402 kr. eksklusiv moms.

Det er også muligt at hente ansøgningsblanketten her på hjemmesiden - blanket
Arkivet efter Den Danske Flygtningeadministration i Sverige er meget komplet, men der kan forekomme mangler. Skulle man komme ud for at et kartotekskort mangler, kan dokumentation for ophold i Sverige muligvis fås i
det svenske Riksarkiv, nemlig i »Utlänningskommissionens kanslibyrås arkiv«

Se det svenske Riksarkivs hjemmeside om indvandring. Kopier kan mod betaling bestilles i Riksarkivet i Sverige

Kilde:
Rigsarkivets hjemmeside.