1. juli 2007 ophæves de særlige bestemmelser vedr. Fødselsstiftelsern

I forbindelse med ændringerne af Arkivloven i 2007 er de særlige regler vedrørende adgangen til Fødselsstiftelsens særlige arkiver ophævet med virkning fra 1. juli 2007.

Fremover vil det alene være Arkivlovens bestemmelser som gælder.
Adgangen til at føde anonymt blev ophævet med virkning fra 1. januar 1938.

Der vil derfor fortsat skulle søges om dispensation i forhold til de fødsler, som er sket for mindre end 75 år siden.