Ny version af Daisy er blevet publiceret

Den 14.12.06 er der publiceret den nye version af DAISY, der er den mest opdaterede registrering af arkivalier i Statens Arkivers samlinger. Dermed er det nu muligt at få vist oplysninger om indholdet i 2,1 millioner pakker og bind.

Dette betyder, at ca. halvdelen af Statens Arkivers samlinger nu findes registreret helt ned på bind- og pakkeniveau, og nye oplysninger kommer hele tiden til, da DAISY opdateres dagligt.

Med den nye version bliver det muligt at orientere sig i oplysninger om indholdet af pakker og bind, og www.Daisy.sa.dk indeholder hermed alle de oplysninger, der er nødvendige, når man skal udfylde en bestillingsseddel.

I anden halvdel af 2007 tilføjes der en bestillingsfunktion til www.Daisy.sa.dk, således at det bliver muligt at foretage elektronisk bestilling af arkivalier, så de ligger klar ved fremmødet på læsesalen.

Registreringen af arkivalier er længst fremme i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, og det skyldes ekstrabevillinger grundet opførelsen af nye magasinbygninger på det gamle godsbaneterræn ved Københavns Hovedbanegård.

Øst for Storebælt ventes registreringsarbejdet færdiggjort i 2008. Størstedelen af oplysningerne om pakker og bind stammer derfor fra Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjællands samlinger, mens cirka 15 % af oplysningerne vedrører samlingerne i Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Sønderjylland, Landsarkivet for Nørrejylland samt Erhvervsarkivet i Århus. Arbejdet dér udføres inden for de ordinære bevillinger og vil det derfor strække sig over en længere periode.

Søg på Daisy her.

Kilde:
Rigsarkivets, hjemmeside.