Nu kan man også søge efter arkivserier i e-registraturen Daisy

Nu kan man også søge efter arkivserier i e-registraturen Daisy

I Daisy har man hele tiden kunnet søge efter bestemte arkivskabere, dvs. myndigheder, institutioner etc., der har afleveret arkivalier til Statens Arkiver. Ved at kombinere denne søgning med søgning efter arkivserier bliver søgningen mere præcis.

Hvad er arkivserier?
En arkivserie er en sammenhængende gruppe af arkivalier. En arkivserie kan fx være en række af af »journalsager« fra et amt eller »skifteprotokol« fra et retsbetjentembede. For de arkivserier, som er registreret, kan du med den nye version nu se flere oplysninger om arkivserierne, herunder hvor mange fysiske pakker eller bind serien består af.

»Mest fra Øst-Danmark«
Det er især de østdanske samlinger på Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, du kan finde. Her er der registreret oplysninger om ca. 62% af arkivserierne, og inden udgangen af 2008 vil alle arkivserier og alle bind og pakker fra de to institutioner være registreret i Daisy.

Fra 1. oktober 2001 er alle nye afleveringer af arkivalier til Statens Arkiver registreret i Daisy.

Hvorfor registeres der hurtigst på Sjælland?
Når Daisy-registeringen går hurtigere i Øst-Danmark, skyldes det, at Kulturministeriet har givet en særlig bevilling til arbejdet, fordi de to arkiver her står overfor en flytning. I de øvrige institutioner skal det store registreringsarbejde klares ved siden af alle de sædvanlige arbejdsopgaver. Derfor vil det ikke gå helt så hurtigt, men ved udgangen af 2008 regner Statens arkiver med, at ca. 40% af arkivserierne fra arkiverne i Viborg, Odense, Åbenrå og Århus vil være at finde i Daisy.

Bestilling via Daisy i 2007
Når man kender arkivskaberens navn og arkivnummer, kan man tage oplysningerne med, når man kommer på arkivet for at bestille arkivalier frem på læsesalen.

Engang i 2007 vil man også kunne bestille arkivalierne direkte via Daisy.

Kilde: Statens Arkiver.