Forbedret publikumsbetjening på Rigsarkivet og landsarkiverne

En ekstrabevilling fra Kulturministeriet for perioden 2006-2009 skal forbedre publikumsbetjeningen på Statens Arkiver

PÃ¥ Rigsarkivet
• Vejledning af førstegangsbrugere: mandag – fredag 10.30 – 11.00.
• Særlig vejledning: mandag – fredag 11.00 – 11.30. Her gives en udvidet introduktion til udvalgte arkivfonds, andre arkivers materiale, adgangsansøgning til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, søgning i www.daisy.sa.dk - Statens Arkivers digitale internetregistratur, vejledningen foregår individuelt eller gruppevis alt efter fremmødet, og emnerne bestemmes så vidt muligt af brugernes ønsker.
• Vejledning i specifikke emner i forbindelse med påbegyndelsen af et forskningsprojekt, speciale - eller opgaveskrivning kan Rigsarkivets arkivarer vejlede i særlige emner eller arkivfonds. Vejledningen aftales individuelt ved henvendelse på mailbox@ra.sa.dk

PÃ¥ Landsarkiverne
• Her bliver læsesalene åbne om mandagen.
• Der bliver mulighed for almindelig vejledning i tidsrummet 9.00-15.00.
• Førstegangsbrugere vil kunne få en særlig introduktion til arkivet fra kl. 10.30.
• For mere «garvede«, som ønsker introduktion til en særlig gruppe arkivalier eller har spørgsmål omkring ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier e.l. vil der være mulighed for dette mellem kl. 11.00-11.30.
• Er man forsker eller studerende kan man bestille individuel vejledning.
• På landsarkivet i København er der nu fuld ekspedition om lørdagen, dvs, at alle typer arkivalier fra magasinerne på Jagtvej kan bestilles frem til brug på læsesalen. Der er dog fortsat kun lørdagsåbent i perioden september til og med april.

Kilde: Statens arkiver.