Folkeregisterkort for København tilgængelig på Stadsarkivet

Stadsarkivet på Københavns Rådhus ligger nu inde med folkeregisterkort for københavnere, som er døde før 1951.

Vær opmærksom på, at hvis manden dør før hustruen, så »overtager« hustruen mandens kort, og hvis hustruen ikke er død før 1951, så er kortet ikke blevet afleveret til Stadsarkivet, så det er tidspunktet for den længstlevende ægtefælles dødsfald som bestemmer om kortet er afleveret til Stadsarkivet.

Kortet findes på den pågældendes navn (den længstlevendes navn) og datoen for dødsfaldet.

Af kortet fremgĂĄr:
• Navn.
• Tidspunktet for dødsfaldet.
• Fødselsdata.
• Stilling i huset.
• Fødested.
• Ægteskabelig stilling.
• Erhverv.
• Hvornår den pågældende er tilflyttet kommunen.
• Sidste bopæl før tilflytning.
• Valgret.
• Børn under 18 år med angivelse af køn, fødselsår og dag og fødested.
• Kronologisk anførsel af de adresser, som den pågældende har boet på inden for kommunen.
• Hvornår tilflyttet til kommunen og hvor den pågældende er kommet fra.
• Hvornår den pågældende er flyttet fra kommunen med angivelse af hvor den pågældende er flyttet hen.
• Statsborgerskab.
• Straf og Æresoprejsning.
• Fattighjælp.
• Umyndiggørelse.
• Evt. konkurs.