Ingeniørkorpset

Garnisonering
Størstedelen af Ingeniørkorpset lå i København.