Feltjægerkorpset (1789-1808)

Garnisonering
1789-1803: København.