Jyske Regiment Ryttere (1772-1785), Jyske Regiment Dragoner (1785-1796), Jyske Regiment lette Dragoner (1796-1842)

Garnisonering
1774-1779: Ã…lborg (3 eskadroner) og Randers (2 eskadroner).
1779-1785: Randers (4 eskadroner) og Mariager (1 eskadron).
1785-1803: Randers.