2. Sjællandske Regiment Ryttere(1772-1785), Sjællandske Dragonregiment (1785-1789)

Garnisonering
1774-1789: Vordingborg (1-2 eskadroner), Næstved (2 eskadroner) og Køge (1 eskadron).