Norske Livregiment Ryttere (1772-1785), Livregiment Dragoner (1785-1791), Livregiment lette Dragoner (1791-1842)

Garnisonering
1774-1785: Itzehoe, Crempe, Elshorn m.fl. byer.
1785-1803: Itzehoe (2 eskadroner), Plöen (1 eskadron) og Kiel (1 eskadron).