Danske Livregiments ryttere (1772-1785), Livregiment Ryttere (1785-1816)

Garnisonering
1774-1785: Slesvig (2 eskadroner), Flensborg (1 eskadron), Husum (1 eskadron) og Eckenförde (1 eskadron).
1785-1803: Slesvig (2 eskadroner), Flensborg (1 eskadron), Husum (1 eskadron).