Frederiksort Garnisonskompagni (1764-1816)

Garnisonering
1774-1803: Frederiksord.