1. Sjællandske Bataljons, let infanteri (1790-1808)

Oprettet
Oprettet i 1790.

Navne
1808: Sjællandske Skarpskytterkorps.
1816: Jyske Jægerkorps.
1842: 3. Jægerkorps.
1860: 19. Infanteribetaljon.
1863: 19. Infanteriregiment.
1865: 19. Infanteribataljon.
1867: 19. Bataljon.

Garnisonering
?

Ophævet
Ophævet i 1951.