Delmenhortske geworbne Regiment (1764-1778), Sjællandske geworbne Regiment (1778-1785), Fynske Geworbne Regiment (1785-1789)

Oprettet i 1773.

Garnisonering
1774-1779: Viborg (6 kompagnier) og Fredericia (6 kompagnier).
1779-1785: Holstebro (2 kompagnier), Skive (3 kompagnier), Thisted (4 kompagnier) og Nykøbing Mors (3 kompagnier).
1785-1789: Nyborg (5 kompagnier) og Svendborg (5 kompagnier).

Ophævet/indlemmet
Indgik i 1778 i Sjællandske Geworbne Infanteriregiment.
Ophævet i 1789 og indlemmet i Prins Frederiks Infanteriregiment.