Møenske geworbne Infanteriregiment (1747-1785), Oldenborgske Infanteriregiment (1742-1842)

Oprettet
Oprettet i 1747

Navne
1785: Oldenborgske Infanteriregiment.
1842: 16. Linie Infanteribataljon.
1848: Slettet af Armeen.
1851: 2. Holstenske Infanteribataljon.
1852: 16. Linie Infanteribataljon.
1860: 16. Infanteribataljon.
1863: 16. Infanteriregiment.
1865: 16. Infanteribataljon.
1867: 16. Bataljon.

Garnisonering
1778-1803: Rendsborg.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.