Lollandske Infanteriregiment (1778-1785), Holstenske Infanteriregiment (1785-1842)

Oprettet
Oprettet i 1778,

Navne
1785: Holstenske Infanteriregiment.
1842: 15. Linie Infanteribataljon.
1848: Slettet af Armeen.
1851: 1. Holstenske Infanteribataljon.
1852: 15. Linie Infanteribataljon.
1860: 15. Infanteribataljon.
1863: 15. Infanteriregiment.
1865: 15. Infanteribataljon.
1867: 15. Bataljon.

Garnisonering
1778-1803: Rendsborg.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.