Bornholmske Regiment (1741-1785)

Oprettet
Oprettet i 1741.

Navne
1785: Aarhusianske Infanteriregiment.
1790: 1. Jyske Infanteriregiment.
1842: 7. Linie Infanteribataljon.
1860: 7. Infanteribataljon.
1863: 7. Infanteriregiment.
1865: 7. Infanteribataljon.
1867: 7. Bataljon.


Garnisonering
København: 1774-1775.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.