Sjællandske Infanteriregiment (1785-1806)

Garnisonering
København: 1774-1803.