Oldenborgske Geworbne Regiment (1679-1785)

Fra 1679.
Efter 1785. Se under Sjællandske Infanteriregiment.
Garnisonering
1774-1803: København.

Ophævet/indlemmet
I 1803 Indlemmet i Marinekorpset.