Kongens Regiment (1766-1808)

Garnisonering
1774-1803: København.