Danske Livregiment til fods (1763-1819)

Blev oprettet i 1763.

1819: 1. livregiment til fods.
1842: 1. Lette Infantaribataljon.
1855: 1. Linie Infanteribataljon.
1860: 1. Infanteribataljon.
1863: 1. Infanteriregiment.
1865: 1. Infanteribataljon.
1867: 1. Bataljon.

Garnisonering
1774-1776: København.
1776-1779: Helsingør.
1779-1785: København (1. og 2. batteri) og Helsingør (3. batteri).
1785-1803: København.

Indgik i/Ophævet:
Ophævet i 1951.