Livgarden til fods

Garnisonering
1774-1786: Hos borgerne i København.
1786-1803: Livgardens kaserne i København.