Slesvigske Jægerkorps (1788-1842)

Oprettet
Oprettet i 1788.

Navne
1842: 4. Jægerkorps.
1848: Slettet af Armeen..
1852: 4. Jægerkorps.
1860: 21. Infanteribetaljon.
1863: 21. Infanteriregiment.
1865: 21. Infanteribataljon.
1867: 21. Bataljon.

Garnisonering
1789-1803: Eckenförde.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.