Slesvigske Infanteriregiment (1735-1785)

Oprettet
Oprettet i 1735.

Navne
1785: Riberske Infanteriregiment.
1790: 2. Jyske Infanteriregiment.
1842: 9. Linie Infanteribataljon.
1860: 9. Infanteribataljon.
1863: 9. Infanteriregiment.
1865: 9. Infanteribataljon.
1867: 9. Bataljon.


Garnisonering
1803: Slesvig.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.