Oldenborgske Infanteriregiment

Garnisonering
1803: Rendsborg.