Kronborgske Bataillon, tilknyttet Danske og Norske Livregiment

Garnisonering
1785-1801: Helsingør.