Sjællandske Jægerkorps (1785-1842)

Oprettet
Oprettet i 1785.

Navne
1842: 2. Jægerkorps.
1860: 18. Infanteribataljon.
1863: 18. Infanteriregiment.
1865: 18. Infanteribataljon.
1867: 18. Bataljon.

Garnisonering
1785-1803:Helsingør.
?

Ophævet
Ophævet i 1951.