Slaget på Reden

I anledning af slaget på Reden den 1. april 1801 mod den engelske admiral Nelson blev der indstiftet et hæderstegn, som på årsdagen for slaget blevet uddelt .

Christian VII overrakte personlig det brilliantprydede hæderstegn til kommandør Olfert Fischer.

Kronprinsen uddelte guldmedaljerne til de i byen tilstedeværende officerer, og på samme måde fandt overrækkelsen af sølvmedaljerne sted i adminalitetskollegiets bygning på Gammelholm.

Guldmedaljen blev tildelt samtlige officerer, der havde deltaget i slaget.

Månedsløjtnanterne, der ikke hørte til de faste officerer, fik den dog uden ret til at bære den, men med et diplom.

Sølvmedaljen, hvormed fulgte en livsvarig, årlig persion på 15 rigsdaler, fik kun de underofficerer, menige og frivillige, der særligt havde udmærket sig. Heller ikke de frivillige fik ret til at bære medaljen.

I alt blev der den 2. april 1802 givet 81 guld- og 106 ssølvmedaljer til at bære på brystet, 30 guldmedaljer uden øsken og navn og 22 sølvmedaljer uden øsken, men med navn i randen til frivillige.

I Forsvarets Arkiver på Rigsarkivet findes et kartotek over dem som fik hæderstegnet for deres deltagelse i slaget på Reden.

De kvæstede og de efterladte enker fik hjælp fra Krigshospitalskassen (se dette).