Fri jord - frijord

For gravstedet skulle der normalt betales, men de fattige kunne gratis komme i jorden i den såkaldte frijord; til gengæld måtte de til deres sidste rejse nøjes med den ringeste ligvogn og i øvrigt afholde sig fra enhver pragt.

Udtrykket blev også brugt på - som i modsætning til bondejord - om jord, der ikke var underkastet de særlige regler efter dansk ret om behandlingen af bondejord. Som forskellie arter af frijord nævnes, købstadsjorder, hovedgårdsjorder, præstegårdsjorder og andre embedsjorder.

Fælles for alle arter af frijord er det, at ejeren i det hele kan råde over jorderne, som han selv vil, naturligvis dog under hensyntagen til tredjemands ret. Kun med hensyn til hovedgårde gjaldt den undtagelse, at der ved udstykning af sådanne ejendomme skulle blive en hovedparcel af en vis størrelse tilbage.