Lem, fattiglem, ladegårdslem og lign.

Det korte svar er at »lem« i denne forbindelse betyder »forsørget af ...«
Udtrykket »lem« stammer oprindelig fra det oldnordiske udtryk »limr« og betyder oprindelig »medlem«.

Som regel bliver det brugt i sin sammensatte form (fattiglem,almisselem, fattighuslem, ladegårdslem, almisselem, tugthuslem osv.) men bruges også om en person, som er forsørget af andre. F.eks. personer, som modtager deres forsørgelse fra henholdsvis en stiftelse, et hospital, arbejdshus, arbejdsanstalt, fattiggård, fattighus osv.

Forsørgelse kunne ske ved optagelse i den stiftelse eller institution eller ved, at den pågældende blev bespist på institutionen eller modtog naturalier eller penge fra instituion; evt. en kombination af disse.