Annekterede bataljoner

De annekterede bataljoner, var de landeværnsbataljoner, der som led i landeværnsreformen i foråret 1808 blev tilknyttet infanteriregimenterne som disses 3. og 4. bataljon. Jægerkorpsene og skarpskyttekorpsene modtog også landeværnsbataljoner.

De annekterede bataljoner blev kun mobiliseret i krigstid. Mandskabet var enten tidligere soldater eller mænd mellem 21 og 36, der var opført i lægdsrullerne og ikke i forvejen var udskrevet til hærens stående enheder. Der var altså tale om folk, der ikke var indkaldt men til daglig var civile med civile erhverv.

De annekterede bataljoner ved et infanteriregiment havde samme organisation som de stående bataljoner.

Dvs. fire musketerkompagnier og et jægerkompagni.