Folketællinger, hvornår blev de gennemført?

Den første folketælling i Danmark blev afholdt den 15. august 1769 i både kongeriget Danmark og i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Disse folketællinger er ifølge Rigsarkivet ikke bevaret. Den første bevarede folketælling er fra 1787.

I de sønderjyske landsdele og oversøiske områder incl. Færøerne og Grønland blev der også afholdt folketællinger, men det skete ikke altid på samme tidspunkt eller med de samme intervaller som i kongeriget.

Indtil 1848 indsendte de lokale embedsmænd folketællingerne til Rentekammeret og efter 1848 til Statistisk Bureau (senere Statistisk Departement, nu Danmarks Statistik). Folketællingerne blev afskaffet i forbindelse med indførelsen af Det Centrale Personregister (CPR) i 1968.

Folketællinger indeholder personfølsomme oplysninger og er først tilgængelige, når de er 75 år gammel. Man skal derfor søge om adgang til at benytte folketællingerne fra 1940 og 1950 til egen slægtsforskning.

Ved skranken på landsarkiverne og Rigsarkivet kan man få udleveret et ansøgningsskema. Når man har læst vilkårene for brugen af folketællingerne og udfyldt skemaet med navn og adresse samt underskrift, skal skemaet afleveres ved skranken igen og man har herefter mulighed for at se folketællingerne og nedskrive oplysningerne, men ikke kopiere dem.

Originale folketællingslister må ikke kopieres i kopimaskinen. Det er tilladt at billeder af folketællingerne frem til og med 1930-folketællingen.

FOLKETÆLLINGER

1787
Blev gennemført 1. juli 1787.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp

1801
Blev gennemført 1. februar 1801.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp

1834
Blev gennemført 18. februar 1834. En stor del af folketællingen er gået tabt.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp

1840
Blev gennemført 1. februar 1840.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.

1845
Blev gennemført 1. februar 1845.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp. Som noget nyt findes der også oplysninger om fødesogn og evt. handicap.

1850
Blev gennemført 1. februar 1850.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap.

1855
Blev gennemført 1. februar 1855.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap.

1860
Blev gennemført 1. februar 1860.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap.

1870
Blev gennemført 1. februar 1870.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap.

1880
Blev gennemført 1. februar 1880.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap samt boligtælling.

1885
Blev gennemført 1. februar 1885.
Tællingen blev kun foretaget i København og på Frederiksberg.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.

1890
Blev gennemført 1. februar 1890.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap.

1895
Blev gennemført 1. februar 1895.
Tællingen blev kun foretaget i København og på Frederiksberg.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.

1901
Blev gennemført 1. februar 1901.
Indeholder oplysninger om adresse, matr.nr., navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicap.

1906
Blev gennemført 1. februar 1906.
Indeholder oplysninger om adresse, matr.nr., navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads.
Oplysninger om fødested og sidste opholdssted findes kun for København.

1911
Blev gennemført 1. februar 1911.
Indeholder oplysninger om adresse, matr.nr., navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicap.

1916
Blev gennemført 1. februar 1916.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicap samt oplysninger om indkomst og formue.
Oplysninger om fødested findes kun for København.

1921
Blev gennemført 1. februar 1921.
Indeholder oplysninger om adresse, matr.nr., navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicap samt oplysninger om indkomst og formue.

1925
Blev gennemført 1. februar 1925.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp samt oplysninger om statsborgerskab.

1930
Blev gennemført 1. februar 1930.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicap samt oplysninger om statsborgerskab.

1935
Er kasseret.

1940
Blev gennemført 5. november 1940.
På grund af 75-årsreglen skal der søges om speciel adgang til brug for slægtsforskning.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicap samt oplysninger om statsborgerskab.

1950
Blev gennemført 5. november 1950.
På grund af 75-årsreglen skal der søges om speciel adgang til brug for slægtsforskning.
Indeholder oplysninger om adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, husstandsstilling, trossamfund, erhverv/fattighjælp samt oplysninger om statsborgerskab.

1955
Er kasseret.

1960
Er bevaret. Kræver udfyldning af særlig blanket.

1965
Er bevaret. Kræver udfyldning af særlig blanket.

1965
Er bevaret. Kræver udfyldning af særlig blanket.

1970
Er bevaret. Kræver udfyldning af særlig blanket.

Efter 1970 optælles befolkningen via CPR-registret og der blev ikke længere gennemført folketællinger.

>b>FOLKETÆLLINGER PÅ GRØNLAND
Der er bevaret folketællinger for Grønland for følgende år:
1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1901, 1911 og 1921 (mikrokort).
Folketællingerne findes på Rigsarkivet i København.

LINKS
http://ddd.dda.dk/kiplink1.htm
http://www.arkivalieronline.dk