Skifte - adgang til skifteprotokoller og dokumenter

Hvis man er arveberettiget
Hvis man er arveberettiget, så er man part i skiftet (sagen) og kan få adgang til skiftet og de dokumenter, som knytter sig til det. Det fremgår af Forvaltningslovens § 12.

Afgørelsen skal træffes af myndighed, der i øvrigt har afgørelsen i sagen, jfr. Forvaltningslovens § 16.

Hvis skifteretten fortsat har skifteprotokollen og dokumenterne, så er det skifteretten, som skal træffe afgørelsen og sørge for, at du får aktindsigt.

Hvis skiftet er afleveret til Landsarkivet, så er det Landsarkivet, som skal træffe en afgørelse.

I nogle tilfælde befinder selve skifteprotokollen sig hos Skifteretten og dokumenterne hos Landsarkivet, så er man nødt til at henvende sig til begge.

I første omgang er det klogt at kontakte skifteretten og høre, om de ligger inde med oplysningerne, så man ved, hvor man skal sende sin ansøgning.

Selv om der ikke er de store midler i boet eller nogle penge at fordele, så kan der nogle gange findes oplysninger om bl.a. slægtninge og hvem, som har betalt for begravelsen samt nogle dokumenter.

At der ikke er nogle midler i boet er ikke tilstrækkelig begrundelse til, at man ikke kan få aktindsigt. Dog kan der kræves en vis begrænset betaling for evt. kopier.

Hvis man IKKE er arveberettiget og der ikke er gået 50 år
Hvis man ikke er arveberettiget, og skiftet er sket inden for 50 år, så skal man søge om dispensation hos den myndighed, som ligger inden med skifteprotokollen og evt. dokumenter.

Hvis skiftet er sket for mere end 50 år siden
Hvis skiftet er sket for mere end 50 år siden har alle adgang til det.