Hvervede soldaters afsked og pensionering m.m.

De fleste soldaters tjeneste ophørte, når deres første kontrakt udløb. Undervejs havde nogle forladt tjenesten, de fleste ved at desertere. Andre årsager kunne være frikøb, kassation eller død. Blandt de, der klarede de første otte år, valgte næsten halvdelen at forlænge deres kontrakt. Normalt blot et par år, men enkelte blev i tjenesten, til de blev gamle. Der kendes således underofficerer, som tjente i over 50 år.

Alle soldater fik et afskedspas, når deres tjeneste ophørte. Passet gav dem bl.a. ret til frit at rejse i riget. Blev en soldat afskediget p.g.a. dårlig opførsel fik han et såkaldt løbepas. Dette gav ingen muligheder, men kun begrænsninger.

Soldater, der af den ene eller anden grund blev bortjaget fra deres regiment, fik intet afskedspas, men derimod det berygtede løbepas. Løbepas blev trykt på billigt ubleget papir, hvoraf udtrykket »at blive fyret på gråt papir« stammer. For udlændinge indebar løbepasset en landsforvisning.

Alle soldater fik et afskedspas, når deres tjeneste ophørte. Passet gav dem bl.a. ret til frit at rejse i riget. Blev en soldat afskediget p.g.a. dårlig opførsel fik han et såkaldt løbepas. Dette gav ingen muligheder, men kun begrænsninger.

Pension blev i fredstid kun tildelt soldater, der havde gjort tjeneste i mindst 24 år uden anmærkninger. Gamle soldater, der ikke kunne klare sig selv, kunne få plads i hærens alderdomshjem, Christians/Frederiks Plejehus i København (blev senere til Eckenförde), hvor de fik logi og fuld forplejning. Også enker og soldaternes børn kunne få bevilget ophold i Christians Plejehus i København (hed i en periode også Frederiks Plejehus). Også enker til hvervede soldater og deres børn kunne optages i Plejehuset, men antallet af pladser var dog meget beskedent. Christians Plejehus flyttedes senere til Eckenförde.

Oplysninger om pensionering og optagelse i Christians Plejehus kan bl.a. findes i Krigshospitalskassens arkiv (se dette).

I 1740 oprettedes det særlige Garnisonsregiment, hvor ældre soldater kunne komme på aftægt. Her kunne de gamle, men rutinerede soldater udføre simpel vagttjeneste, hvorimod den fysisk krævende eksercits var afskaffet.