Dementia paralytica - Dementia paretica

Dementia paralytica (kaldes og dementia paretica), syfilitisk hjernebetændelse, som opstår 15-20 år efter den syfilitiske primærsmitte, hvis denne ikke er blevet effektivt behandlet eller ikke er blevet erkendt.

Symptomerne er først neurasteniske klager, senere eufori med vrangforestillinger, bevidsthedsforstyrrelser og tiltagende demens.
Med sygdommen følger ogte taleforstyrrelser (dysartri), lysstivhed , manglende patellarrefleks. epileptiske kramper og lammelser.

Behandlingen foregår nu med antibiotika (f.eks. penicillin), tidligere anvendtes malariabehandling og hypertermbehandling.

Tidligere en uhelbredelig sygdom. Når sygdommen kom i udbrud, så varede det som regel kun 2-3 år før personenen døde på grund af den betændelsesaftige lidelse i hjernen som også angreb rygmarven.

Sygdommen kan i dag helbredes ved brug af penicillin.