Feltlazaretter i forbindelse med de Slesvigske krige

Arkivalierne findes på Rigsarkivet i Krigsarkivet arkiv for 1864 og er på fjernarkiv, men kan bestilles via nettet på Rigsarkivets hjemmeside.

Arkivet et meget omfattende.

Indholdet i pakkerne varierer meget, men kan bestå af stamlister/protokoller, sygeprotokoller/journaler, kassationsprotokoller, straffeprotokoller, protokoller over døde, kirkegårdsprotokoller, kopibøger, regnskabsprotokoller, undermunderingsprotokoller m.m.

Neden er anført de vigtigste pakker, hvis man søger efter supplerende oplysninger om sårede, kasserede, straffede eller døde soldater fra de slesvigske krige.

Bemærk, at der ud for de enkelte lazaretter har skrevet hvilke år, de dækker og henvist til de feltlazaretter i 1. og 2. linie, som var knyttet de forskellige lazaretter samt kassationsprotokoller og protokoller over døde.

En mere specificeret oversigt findes i de grå bind vedr. Forsvarets Arkiver (Bind 600 A, bd. 49), som står i reolen lige inden for døren i receptionen på Rigsarkivet. Det kan være nødvendigt at kigge i disse oversigter, hvis lazarettets arkiv er meget omfattende (består af mange pakker).

Vær også opmærksom på, at de købstæder m.fl., hvor lazaretterne var beliggende også kan ligge inde med oplysninger, bl.a. om de dødes effekter m.m.

Ved bestilling skrives:

Arkivskaber: Krigsarkivet 1864.
Arkivnr: Ikke nødvendigt at udfylde.
Titel: Navnet på Lazarettet.
År: Ikke nødvendigt at udfylde.
Nummer: Skriv pakkenr.

I København (10 lazaretter)
1. Garnisonssygehuset filial på Sølvgades kaserne, 1848 – 1851 og 1864 (pakke 1 - 7).
2. Lazaret på Kronprinsessegade kaserne og ved Langebro, 1848 – 1851 og 1864 (pakke 8 - 13).
3. Kasernen for den Kgl. Livgarde til fods, 1848 – 1850 og 1864 (pakke 14).
4. Husarkasernen 1850 - 1851 (pakke 15).
5. Wildersgade kaserne på Christianshavn, 1848 – 1851 og 1864 (pakke 16-18).
6. Ny artillerikaserne på Christianshavn 1864 (pakke 19).
7. Almindeligt hospital, 1864 (pakke 20).
8. Lazaret ved Sct. Annæ Plads (ved Bredgade, 1864 (pakke 21-22).
9. Lazaret på Landkadetakademiet i Akademigade – i dag Fredericiagade (pakke 23-24)
10. Feltlazaret på Frederiksberg Slot 1864 – 1865, + Øjenhospital 1856-1858 (pakke 25-27).

Udenfor København
11. Åbenrå Lazaret, 1850 – 1851, 1863 - 1864 (pakke 28-29).
12. Ålholm Lazaret, 1864 (pakke 30).
13. Arreskov Lazaret, 1849 - 1850 (pakke 31).
14. Assens Lazaret, 1849 – 1851, 1864 - 1865 (pakke 32-33 ).
15. Augustenborg Lazaret, 1848 – 1851, 1863 - 1864 + feltlazaret af 1. linie 1861, nr. 1, 10 og 11, (pakke 34-38),
16. Berritsgård Lazaret, ved Sakskøbing, 1864 (pakke 39).
17. Billehave og Kathrinebjerg Lazaret, 1849 + feltlazaret af 1. linie i 1864, nr. 11. (pakke 40).
18. Bogense Lazaret 1848 – 1850 og 1864 + feltlazaret af 2. linie 1864, nr. 21 og kassationsprotokol for feltlazaret på Fyn og Valdemar, Slot, (pakke 41 - 43).
19. Christiansfeld Lazaret 1850 – 1851 + feltlazaret af 2. linie 1864, nr. 20, (pakke 44 ).
20. Einsidelborg Lazaret 1848 – 1849 (pakke 45).
21. Fåborg Lazaret, 1849 – 1851 og 1864 + feltlazaret af 1. linie 1864, nr. 1 og 2 og 2. linie nr. 18. og kassationsprotokol og protokol over døde og kasserede ved feltlazarettet på Fyn (pakke 46 - 48).
22. Fjellebro Lazaret 1849 (pakke 49). Se yderligere kassationsprotokol for feltlazaret på Fyn.
23. Flensborg i forstaden Lazaret i 1850 (pakke 50).
24. Flensborg i Borgerforeningen Lazaret i 1850-51 (pakke 51).
25. Flensborg i forstaden, skolerne og skyttehuset 1850-1851 og 1863-64 Lazaret (pakke 52).
26. Frederiksgave Lazaret 1864 (pakke 53).
27. Fredericia kun begravelsesomkostninger, undermunderingsregnskab m.m. (pakke 53 A).
28. Lazarettet på Glücksborg Slot, 1850 - 1851 (pakke 54), se yderligere feltlazaret af 1. linie, nr. 8 1850 – 1851.
29. Gottorp Lazaret 1850 - 1851 (pakke 55).
30. Graasten Lazaret 1850 -1851 (pakke 56).
31. Gyldensten Lazaret, ved bogense (pakke 57).
32. Haderslev Lazaret, 1850 - 1851 (pakke 58).
33. Harritslevgaard Lazaret, ved Bogense, 1848 - 1849 (pakke 59), se yderligere feltlazaret af. 2. linie 1864, nr. 18.
34. Hindsgavl Lazaret, 1850 -1851 (pakke 60), se yderligere kassationsprotokol for feltlazaretterne på Fyn.
35. Holstenshus Lazaret ved Fåborg, 1850 (pakke 61).
36. Horsens, Ebeltoft Lazaret og ambulancedepot, 1849 - 1851 (pakke 62) , se yderligere feltlazaret af 1. linie 1850, nr. 50. 3 og feltlazaret af 1. linie, nr. 8, 9, 19 og 20.
37. Husum Lazaret, 1850 - 1851 (pakke 63), se yderligere feltlazaret af 1. linie 1864, nr. 4.
38. Hvedholm Lazaret, ved Fåborg 1864 (pakke 64).
39. Kjerteminde Lazaret, 1849 og 1864 - 1865 (pakke 65), se kassationsprotokol for feltlazaret på Fyn.
40. Kolding Lazaret, 1848 - 1850 (pakke 66), se yderligere feltlazaret af 1. linie 1864 nr. 19.
41. Kronborg Lazaret, 1864 (pakke 67).
42. Lundbjerggaard Lazaret ved Middelfart 1848 – 1850, 1864 (pakke 68).
43. Middelfart Lazaret 1848 – 1850 og 1864 (pakke 68), se yderligere feltlazaret af 2. linie 1864, nr. 18 + kassationsprotokol, protokol over døde ved feltlazarettet på Fyn.
44. Nordborg Lazaret, 1850 – 1851 (pakke 69), se yderligere lazaret af 1. linie 1864, nr. 4 og lazaret af 2. linie 1864, nr. 17..
45. Nyborg Lazaret 1848 – 1851, 1864 - 1865 (pakke 70). Se yderligere Garnisonssygehusets feltlazaret af 2. linie 1864 nr. 21, kassationsprotokol, protokol over døde og kasserede ved feltlazarettet på Fyn.
46. Odense Lazaret, 1848 – 1851, 1864 - 1865 (pakke 71 - 79), se yderligere kassationsprotokol, protokol over døde og kasserede ved feltlazarettet på Fyn.
47. Rudkøbing Lazaret, 1864 (pakke 80).
48. Slesvig Lazaret, 1850 – 1851 og 1863 - 1864 (pakke 81 - 82).
49. Svendborg Lazaret og Valdemar slot, 1848 – 1850 og 1864 (pakke 83 - 84).
50. Sønderborg Lazaret, 1848 – 1851 og 1864 (pakke 85), se også feltlazaret af 1. linie 1850, nr. 7 og feltlazaret af 1. linie 1864, nr. 12 – 15 samt feltlazaret af 2. linie 1864, nr. 18.
51. Valdemar Slot Lazaret, 1849 – 1850 og 1864 (pakke 86 - 88), se yderligere kassationsprotokol og protokol over døde og kasserede ved feltlazarettet på Fyn.
52. Tirsbæk, Vejle, Varde og Ribe lazaret (pakke 89).

Nummererede feltlazaretter 1850 – 1851. Angiv nummeret ved bestilling.

Feltlazaretter i 1. linie i 1864. Angiv pakkenr. ved bestilling.
Nr. 1. (pakke 90).
Nr. 2 (pakke 91).
Nr. 3. (pakke 92).
Nr. 4. (pakke 93).
Nr. 5. (pakke 94).
Nr. 6. (pakke 95).
Nr. 7. (pakke 96).
Nr. 8. (pakke 97).
Nr. 9. (pakke 98).
Nr. 10. (pakke 99).
Nr. 11. (pakke 100).
Nr. 12. (pakke 101).
Nr. 13. (pakke 102).
Nr. 14. (pakke 103).
Nr. 15. (pakke 104).

Feltlazaretter i 2. linie i 1864. Angiv pakkenr. ved bestilling.
Nr. 16. (se Augustenborg pakke nr. 34, 35, 36, 37, 38).
Nr. 17. (pakke 105).
Nr. 18. (pakke 106).
Nr. 19. (pakke 107).
Nr. 20. (pakke 108).
Nr. 21. (pakke 109).