Oppebørsel, opppebørselsbetjent, oppebørselsstue

Oppebørsel er de skatter og afgifter, som det efter loven påhviler borgere at betale til staten og kommunen.

En oppebørselsbetjent var den embeds- eller bestillingsmand, som havde bemyndigelse til at modtage og med retsvirkning kvittere for skatterne og afgifterne (oppebørsel). Den pågældende kunne både være ansat af staten kommunen. Benævnelsen blev i brugt om dem, som opkrævede toldvæsenets indtægter (toldoppebørselskontrollør).

En oppebørselsstue var det kontor, som indbetalings fandt sted på. Disse kontorer kunne også bruges til udbetalinger pensioner og ydelser fra staten bl.a. i forhold til invalide soldater og de efterladte, hvis soldaten var død under krigen eller i tjenste.

Udbetalingerne kunne også ske via amtsstuerne (se dette).