Carl Alfred Bruun

Carl Alfred Bruun
Født den 10.02.1846 i Rødby. Død den 26-03.1899 i København.
Forfatter og journalist, søn af toldforvalter Adam Ludvig Bruun (1809-70) og Dorothes Marie Schou (1812-59). Student 1864 og 1869-71 ophold i Rom. Herefter knyttet til Berlingske Tidende hvor han anmeldte kunstudstillinger og skrev udenrigspolitisk stof. 1890-96 var han medredaktør på »Museum«.

Han huskes især for hans skildring af Københavns historie i 3-binds værket »Kjøbenhavn«.

Ved sin alt for tidlige død efterlod han 3. bind ufuldendt. Det blev dog gjort færdig til udgivelse af hans hustru Henriette Bruun og historikeren P. Munch.

Carl Bruuns 3-binds værk »Kjøbenhavn« findes på Eremit.