Ekstraskattemandtallet i København 1762

Ekstraskattemandtal i K√łbenhavn 1762

Hvis man leder efter sl√¶gtninge omkring 1760 i K√łbenhavn, s√• er der en god mulighed for at finde dem i forbindelse med den ekstra skat, som blev opkr√¶vet i 1762 i K√łbenhavn (omfattede kun K√łbenhavn).Udarbejdelsen af skattemandtallet foregik p√• den m√•de, at en stak skemaer den 27. september 1762 blev udleveret af K√łbenhavns Raadstue til en r√¶kke ¬Ľbetroede m√¶nd¬ę, som skulle s√łrge for, at husv√¶rten for hver g√•rd eller hus fik et skema til udfyldelse. Husv√¶rten skulle s√• s√łrge for, at skemaerne blev udfyldt og leveret tilbage til de betroede m√¶nd, som herefter afleverede skemaerne til K√łbenhavns Raadstue til brug for beregning af ekstraskatten.

Det kostede 10 Rigsdaler i straf ikke at udfylde korrekt og tilbagelevere skemaet til de betroede mænd.

Skemaerne var udformet som en plakat, hvor der i venstre spalte på forsiden og på bagsiden var mulighed for at indskrive de forlangte oplysninger.P√• skemaet skulle anf√łres, hvem der var husv√¶rt, hans navn og h√•ndtering, om han var gift, hvor mange b√łrn han havde, deres navne og hvorn√•r, de var f√łdt, hvor mange tjenestefolk, han havde, deres navne samt hvem der herudover boede, logerede eller opholdt sig i huset eller g√•rden. Ogs√• milit√¶re personer skulle der gives oplysninger om.

Hvis husværten ikke boede på stedet, skulle det oplyses, hvor han boede , og hvem der fungerede som husvært.

Alle beboere skulle herudover oplyse deres navne, h√•ndtering, om de var gift, om de havde b√łrn med angivelse af b√łrnenes navne og alder samt, hvor mange tjenestefolk, de havde.

Enhver husv√¶rt, som havde fattige boende, som ikke var i stand til at betale den p√•budte ekstraskat, skulle ¬Ľom dem give en fuldst√¶ndig Forklaring og Oplysning¬ę. Herudover skulle enhver husejer, husbond eller husfader straks give besked, hvis der skete nogen √¶ndring af husstanden, enten ved d√łdsfald, flytning eller tilsvarende.

K√łbenhavns Stadsarkiv og alle landsarkiver har en film med de udfyldte skemaer vedr. ekstraskatten i K√łbenhavn i 1762. De originale, udfyldte skemaer befinder sig p√• 1. sal i publikumsmagasinet p√• Rigsarkivet.

Et seddelregister med angivelse af protokolnummer og sidetal, hvor den p√•g√¶ldende person er indf√łrt, findes p√• Rigsarkivets l√¶sesal.Hvis der på kartotekskortet udover den pågældendes navn og erhverv står 7,262, så henviser det til, at man skal finde det originalt udfyldte skemaer i protokol 7 på side 262.Protokollens nr. er ikke anf√łrt p√• den √¶ske, som protokollen er placeret i; her st√•r kun kvarternavn og nr., s√• man er n√łdt til at t√¶lle sig frem til den protokol, man skal bruge, lukke kassen op og kontrollere, at der p√• ryggen med blyant st√•r det rigtige protokolnummer.