Forløfte, forløftningsmænd

Forløfte. En persons garanti for, at en anden opfylder sine forpligtelser, fordringer, der stilles til ham, eller forløvte for dem, som vil indgå trolovelse eller ægteskab.

Forløftningsmand; en person, der indestår for den anden persons oplysninger eller forpligtelser.

Danske Lov 3 -17-25
»Værge maa ej Børnepenge føre af det Herret, Birk, eller Bye som Arven er falden udj, uden hand agtis af Øvrigheden fuldkommen vederhæftig, eller sette een anden til Forløftningsmand derfor, som der ejer selv Gods, paa det at Pengene kunde blive Holdne Barnet til Beste hos visse Folk, og blive der betalte, som de blive optagne, naar Barnet kommer til Lavalder.«

Forlover
Blev også brugt om forlovere i forbindelse med bryllupper. At vedkommende var bosat uden for Riget udelukkede ham fra at fungere som forlover, for så vidt forløftet blev afgivet her i Landet.