Magdalenehjem, opdragelseshjemmet Skovtofte

Magdalenehjemmet
Opdragelseshjemmet Skovtofte.
Skovtofte pr. Lyngby.
Leder Frk. M. Rasmussen. 62 unge kvinder, 14-25 år. (1914)
Oprettet 1877 af Frk Thora Esche, modtager unge kvinder, der frivilligt søger optagelse. Opholdet er gratis. Midlerne til arbejdet tilvejebringes i det væsentlige ved frivillige bidrag fra den Danske Menighed. Thora Esche har skrevet sine erindringer, som blev udgivet kort efter hendes død.

Thora Esche
Erindringer fra mit Liv og min Gerning. Kbh, 1920.

ARKIVER
Der findes arkiver bevaret fra 1877-1976, som er afleveret til Rigsarkivet under navnet »Skovtoftehjemmene«.
Oprindeligt Magdalenehjemmet stiftet 1877 til optagelse af kvinder, som har været prostituerede; fra 1896 på Skovtofte i Virum. Senere oprettedes en række andre sociale institutioner for mødre og børn m.m.

Foreningen er tilknyttet Indre Mission. Sammensluttet 1976 med Kristelig Forening til Børns Redning under navnet Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (senere Kristelig Forening for Børne- og Ungdomsforsorg), se arkivnr. 10422.

Arkivalier fra de enkelte hjem er i landsarkiverne.

Diverse ældre arkivmateriale findes på Skovtofte Social-Pædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145, 2830 Virum, jr. oversigt i j.sag.

TILGÆNGELIGHED:
Ikke umiddelbart tilgængeligt i 50 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, Dronningensvej 4,2., 2000 Frederiksberg (1999).
Arkivalietid fra: 1893 til 1976.
Omfang: 13 pk.
Fotografier udtaget til Privatarkivernes Billedsamling pk. nr. 144.
Jvf. RAj. nr. K-1074
Arkiv-nr: 10421