Sælgekone, auktionskone, handelskone, sælgerske

En kvinde, der går omkring og falbyder varer i smaapartier, driver gade- eller torvehandel med småpartier.

Kaldes også for sælgekvinde, sælgekælling, auktionskone, auktionskælling, sælgerske, handelskone m.fl.