Søværnets artillerikorps ansatte og officerer

På Rigsarkivet finder i »Marinestabens arkiv« bl.a.:
• journaler over ansatte ved Artillerikorpset, som dækker perioden 1832 - 1923.
• Jounal over officernes virksomhed med journal over søofficernes tjenste med oplysninger om perioden 1868-1989 og som omfatter søofficerernes tjeneste optil ca. 1934. Forrest i nogle bind (der er ialt 4) er der navneregister. Der findes tillige løse dokumenter, der beskriver hvorledes der optjenes »sejlende tjeneste« gennem tiderne. Den første officer i journalen er født 1802. På et vist tidspunkt i 1980 er der noget sporadisk ilagt personoplysninger fra offentlige registre.
Registeret er afsluttet 1934.