Mønstringsruller for Borgerskabet (1583-1639)

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639
Borgerskabets mønstringsruller har mere karakter af borgervæbningsruller eller borgermandtal.

I mønstringsrullerne finder man købstædernes og hovedstadens våbenføre mænd – med navns nævnelse og oftest med angivelse af profession – opført hustand for husstand med oplysning om bevæbningens art: Harnisk, spyd, bøsse, kårde, hellebart, økse, stormstige osv. Nogle oplyser endvidere gadenavn, andre kun rode eller kvarter – ofte med oplysning om hvem, der var rode- eller kvartermester.

Det er byens egne borgere, som mønstres, og hvis navne, vi finder i rullerne - ikke hvervede soldater. Mønstringen omfattede alle våbenføre bymænd, dvs. alle voksne mænd i byerne, som var i stand til at bære våben. Og rullerne rummer navnene på alle våbenføre mænd uden den aldersbegrænsning, som kendes fra lægdsrullerne.

Rullerne forekommer mere detaljeret end de borgervæbningsruller, som kendes fra København og købstæderne i 1800-tallet.

Mønstringen fandt sted, når det trak op til krig. Derfor omfatter rullerne årene 1583, 1588, 1624 og 1639 samt en enkelt fra 1634 (Ronneby i Sverige).

Dette er bevaret
I alt er der bevaret 67 ruller med navne ud af ca. 288 mulige. Heraf 13 ruller fra Skåne, Halland og Blekinge fra den tid, hvor de var en del af Kongeriget Danmark. Neden for er angivet hvilke byer og hvilke år der er bevaret mønstringsruller for.
Byerne er anført alfabetisk fordelt på Danmark og Sverige.

Danmark
Aalborg 1583, 1588, 1624.
Aarhus, 1588.
Assens, 1624.
Grenå, 1588.
Helsingør, 1583.
Hjørring, 1588.
Hobro, 1588, 1624.
Holbæk, 1583, 1639.
Holstebro, 1588.
Horsens, 1588.
Kalundborg, 1583.
Kerteminde, 1588.
Kolding, 1583, 1588, 1624.
Korsør, 1583.
Korsør, 1588.
København, 1588.
Køge, 1583.
Lemvig, 1588.
Mariager, 1624.
Middelfart, 1624.
Nakskov, 1624.
Nyborg, 1588.
Nykøbing Falster, 1583, 1624.
Nykøbing Mors, 1624.
Nysted, 1624.
Odense, 1588.
Randers, 1588.
Ribe, 1588, 1624.
Ringkøbing, 1588.
Ringsted, 1583.
Skagen 1588.
Slagelse, 1583.
Slangerup, 1583.
Skælskør, 1583.
Stege, 1624.
Stubbekøbing, 1624.
Sæby, 1588.
Thisted, 1583, 1588, 1624.
Varde, 1588.
Vejle, 1583, 1588, 1624.
Viborg, 1588, 1624.
Æbeltoft, 1588.

Sverige (Skåne, Halland og Blekinge)
Falkenberg, 1588.
Halmstad, 1588.
Helsingborg, 1639.
Kongsbakke, 1588.
Laholm, 1588.
Landskrona, 1624.
Lund, 1624.
Ronneby, 1634, 1639.
Sølvesborg, 1639.
Varberg, 1583.
Visby, 1639.
Ystad, 1624.

HVOR FINDES MØNSTRINGSRULLERNE?
De findes på Rigsarkivet (nærarkiv) og kan bestilles frem ved udfyldelse af bestillingsblanketten med følgende oplysninger:

Arkivskaber: Danske Kancelli.
Titel: Mønstringsruller over borgerskabet.
Nummer: B:97.
År: 1583-1639 (diverse år).

Det drejer sig om en enkelt pakke.

KILDE OG FLERE OPLYSNINGER
Jensen, Henning
Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 111-118.