Den Kgl. Opfostringsstiftelse

Den Kgl. Opfostringsstiftelse var den stiftelse, som placerede børnene i pleje fra Fødselsstiftelsen i perioden 1770-1810.

Arkivalierne ligger pĂĄ fjernarkiv, men man kan bestille dem Online pĂĄ den blanket, som findes pĂĄ Rigsarkivets hjemmeside. Der skal udfyldes Ă©n blanket for hver bestilling.

I det nye ĂĄr skulle der ogsĂĄ via Daisy blive mulighed for at bestille dem via Daisy.

Indtil da kan nedenstĂĄende bestillingsoplysninger bruges.

Kassebørn
Når man bruger betegnelsen kassebørn helt frem til 1806, så er det ikke fordi alle disse børn blev lagt i en kasse (Kassen blev opstillet i 1771 og afskaffet i 1774 pga. misbrug), men man brugte betegnelsen »kassebørn« eller »hittebørn« om alle de børn, som blev udsat via Opfostringsstiftelsen frem til 1810, og betegnelsen fulgte mange af børnene, når de blev konfirmeret, blev indskrevet i lægdsrullen, blev gift og begravet.

ARKIVALIER

Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Kopibøger over direktionens udfærdigede breve.
Ă…r: 1770-1804.
Nr.: 1-3.
Bemærkninger:
3 bind. Uden register. Nummeringen begynder forfra hvert ĂĄr.
---------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Korrespondance- og beslutningsprotokol
Ă…r: 1770-1804.
Nr.: 4.
Bemærkninger:
2 bind. Alfabetisk korrespondanceprotokol over de ved den Kgl. Opfostringsstiftelse udfærdige breve.
----------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Indkomne breve og regninger.
Ă…r: 1771-1803.
Nr.: 5-15.
Bemærkninger:
11 pakker. Numrene på brevene henviser til udsætterprotokollerne numre.
-----------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Indkomne kollegiebreve
Ă…r: 1773-1803.
Nr.: 16.
Bemærkninger:
1 pakke. 1773, 1791-1891: indeholder skrivelser fra Danske Kancelli, Rentekammeret m.m. uden journalnr.
-----------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Blandede akter
Ă…r: 1771-1804.
Nr.: 17.
Bemærkninger:
Indeholder nogle afskrifter af officielle skrivelser, summariske regnskaber 1771-1799, oversigter over dødelighed, beretninger om Opfostringsstiftelsen samt tilbagesendte plejebeviser.
---------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Summariske regnskaber 1771-1799.
Ă…r: 1771-1803.
Nr.: 36.
Bemærkninger:
1. pk. Originale reviderede regnskaber, regnskabsbilag og summariske ekstrakter med vedhæftede kvitteringer.
----------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Bog over debitorer
Ă…r: 1797-1830.
Nr.: 35.
Bemærkninger:
1 pakke. Kopier af gældsbeviser fra debitorer (forskellige fra plejeforældre). Indlagt løse gældsbeviser fra 1820-1803.
-------------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Udsætterprotokoller
Ă…r: 1770-1804.
Nr.: 18-28.
Bemærkninger:
15 bind. Protokoller over de fra opfostringsstiftelsen på landet udsatte børn og deres regnskaber. Gammelt nummer er det nummer, som børnene får tildelt i protokollen over kassebørnene, dvs. kassenummeret. Alle bilagene og det barnet medgivende bevis noteres med det nummer, som barnet herunder i bogen står anført. Fra nytåret 1803-1804 er børnene også forsynede med Fødselsstiftelsens hovedprotokoller.
-------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Rgistre til udsætterprotokollerne.
Ă…r: 1770-1810.
Nr.: 29.
Bemærkninger:
2 bind. Ført alfabetisk efter første bogstav i barnets navn, med henvisning til udsætterprotokollernes litra, sidenr. og kassennr. (som her kaldes døbenr.). Andet bind er en fortsættelse af første bind, men de forskellige bogstaver begynder på ny i forskellige år.
----------------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Protokoller over kassebørnene.
Ă…r: 1771-1806.
Nr.: 30-31.
Bemærkninger:
4 bind. Indeholder en kronologisk fortegnelse over de til Opfostringsstiftelsen udleverede børn. De fortløbende numre kassenumre, henviser til udsætterprotokollernes »gamle numre«. Start med at kigge her efter din slægtning og skriv nr. ned, hvis du finder vedkommende.
-----------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Register over her i Staden midlertidigt udsatte børn.
Ă…r: 1790-1807.
Nr.: 32.
Bemærkninger:
1 bind. Alfabetisk register over de børn, der midlertidigt er udsat i København, indtil de efter deres tur kan blive udsat på landet. Børnene er fosynede med udsættelsesdato, kassenummer (døbenummer), udsætterprotokollens nr. og sidenr. og et fortløbende nummer.
------------
Arkivskaber: Den Kgl. Opfostringsstiftelse
Arkivnummer: 258.
Titel: Protokol over de på landet direkte udsatte børn
Ă…r: 1770-1804.
Nr.: 33-34.
Bemærkninger:
4 bind. Kronologisk fortegnelse med oplysninger om plejeforældre og fødsels- dåbs- og udsættelsesdato, samt kassenummer (her kaldet »nummer på tegnet«.)

On-line-bestillingsblanket til Rigsarkivet.

Kilde:
Rigsarkivet.