Instruks for nattevægtere i København

På nedenstående hjemmesider findes en instruks for nattevægtere i København og i forstæderne fra 1784:

Instruction for Natte-Vægtere i Kjøbenhavn 1784

Instruction for de udi Forstædernes Beskikkede Natte-Vægtere 1784